Palvelut

Taloskooppi tarjoaa Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueella palveluita asuntokauppojen yhteydessä tehtäviin tarkastuksiin.

Kuntotarkastus

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti.

Kuntotarkastus koostuu omistajan tai käyttäjän alkuhaastattelusta, jossa tarkastaja saa tärkeää tietoa rakenteista, jo tehdyistä remonteista ja rakennuksessa mahdollisesti havaituista puutteista ja epäkohdista. Omistajalla on usein vuosien kokemus talossa asumisesta ja hänen kertomansa tieto on usein ostajallekin tärkeää. Itse tarkastuksessa käydään läpi kaikki tilat havainnoimalla mahdollisten epäkohtien aiheuttamat jäljet tai viitteet rakenteiden pinnoilla. Näitä voivat olla painumisen tai liikkumisen aiheuttamat halkeamat, kosteusjäljet tai esimerkiksi ilmavuotojen ja kylmäsiltojen jäljet. Vesipisteitä sisältävät tilat ja pesutilat mitataan pintakosteudentunnistimella ja lisäksi epäilyttävissä tapauksissa rakenteiden sisälle porattujen reikien kautta. Tarkastuksessa havainnoidaan myös mahdolliset riskit esimerkiksi vuotovahingon sattumisen varalta ja mahdolliset riskit selvissä paloturvallisuuspuutteissa.

Rakennuksen ulkopuoli tarkastetaan rakenteiden iän ja pintapuolisen kunnon osalta. Rakennusta kosteudelta suojelevien rakenteiden ja rakennusosien olemassaolo ja ikä pyritään selvittämään (salaojat, perusmuurin vedeneristys, katto- ja pintavesien poisjohtaminen, vierustan kallistukset, vesikaton ja yläpohjan kunto jne.). Talotekniikka (vesilaitteet, lämmitys ja ilmanvaihto) havainnoidaan iän, eri rakennusajankohtien ja rakennustavan riskien osalta.

Nykyisin kuntotarkastuksiin kuuluu olennaisena osana myös ns. riskirakenteiden tutkiminen. Nämä riskirakenteet on määritelty kuntotarkastusohjeessa. Riskirakenteisiin kuuluvat esimerkiksi ns. valesokkelit, kellarin lisäeristetyt seinät, puukorokelattiat ja riittämätön yläpohjan vinokattojen tuuletusväli. Riskirakenne tarkastetaan aistinvaraisilla havainnoilla ja rakennekosteusmittauksilla riskirakenteeseen tehtävän n. 10 cm halkaisijan kokoisen rasiapora-avauksen kautta. Avaus voidaan tehdä myös muuhun rakenteeseen kuin riskirakenne, jos kuntotarkastuksessa saadut havainnot antavat siihen aihetta. Avaukset tehdään vain omistajan suostumuksella.

Kuntotarkastuksen perusajatus ei ole tarkastaa talo vertaillen sitä nykyisiin rakennus- ja turvallisuusmääräyksiin. Kuntotarkastuksessa saatetaan kuitenkin viitata nykyisiin rakennusmääräyksiin ja -ohjeisiin, koska niistä saadaan kuitenkin viitteitä siihen mitä nykyisin pidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana.

Kosteusmittaus

Kosteusmittaus suoritetaan yleensä osakehuoneiston kaupan yhteydessä asunnon märkätilojen kunnon ja korjaustarpeen selvittämiseksi. Kosteusmittaus voidaan suorittaa myös omakotitaloon, mikäli kokonaisvaltaista kuntotarkastusta ei nähdä tarpeelliseksi. Tavoitteena on selvittää, voiko ostaja käyttää märkätiloja edelleen normaalisti, vai onko ostajan syytä varautua remontteihin. Märkä- ja kosteisiin tiloihin kuuluvat yleisesti keittiö, wc-tilat, pesuhuone, sauna ja kodinhoitohuone. Pintakosteusmittaus suoritetaan pääsääntöisesti rakenteita avaamatta, tarvittaessa ja epäilyttävissä tapauksissa rakenteiden sisällä oleva kosteus tarkastetaan porareikämittauksella niin, ettei rakenteita tai vedeneristeitä vaurioiteta kohtuuttomasti.

Silmämääräisessä tarkastuksessa tutkitaan pintamateriaalien laatu ja kunto, lattian kallistukset sekä tarkastetaan vesikalusteiden toiminta ja lattiakaivon tiiveys. Lisäksi tarkastetaan ilmanvaihdon toiminta aistinvaraisesti. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti. Kosteusmittauksen yleisin haaste on osakehuoneistojen puutteellinen historiatieto tehdyistä märkätilaremonteista ja mahdollisesti käytetyistä vedeneristeistä. Onneksi tilanne on parantumassa uusien lakien myötä.

VALIKKO